కంటెంట్‌కి దాటవేయండి
The Top 50 creeper plants

టాప్ 50 లత మొక్కలు

ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ప్రసిద్ధి చెందిన 50 లత మొక్కల జాబితా ఇక్కడ ఉంది:

 1. ఐవీ (హెడెరా హెలిక్స్)
 2. ప్లెక్ట్రాంథస్ (ప్లెక్ట్రాంథస్ జాతులు)
 3. లిరియోప్ (లిరియోప్ మస్కారి)
 4. ఎపిప్రెమ్నమ్ (ఎపిప్రెమ్నమ్ ఆరియమ్)
 5. సోలనమ్ జాస్మినోయిడ్స్ (సోలనమ్ జాస్మినోయిడ్స్)
 6. ముహెలెన్‌బెకియా (ముహెలెన్‌బెకియా జాతులు)
 7. ట్రాచెలోస్పెర్మ్ (ట్రాచెలోస్పెర్మ్ జాతులు)
 8. బౌగెన్విల్లె (బౌగెన్విల్లె జాతులు)
 9. హోయా (హోయా జాతులు)
 10. జాస్మిన్ (జాస్మినం జాతులు)
 11. విస్టేరియా (విస్టేరియా జాతులు)
 12. విన్కా (విన్కా జాతులు)
 13. ఇంగ్లీష్ ఐవీ (హెడెరా హెలిక్స్)
 14. హనీసకేల్ (లోనిసెరా జాతులు)
 15. పాషన్ ఫ్లవర్ (పాసిఫ్లోరా జాతులు)
 16. మార్నింగ్ గ్లోరీ (ఇపోమియా జాతులు)
 17. నల్లకళ్ల సుసాన్ వైన్ (థన్‌బెర్గియా అలటా)
 18. బోస్టన్ ఐవీ (పార్థెనోసిసస్ ట్రైకస్పిడేటా)
 19. క్లెమాటిస్ (క్లెమాటిస్ జాతులు)
 20. కాన్ఫెడరేట్ జాస్మిన్ (ట్రాచెలోస్పెర్మ్ జాస్మినోయిడ్స్)
 21. గ్రేప్ ఐవీ (సిస్సస్ రోంబిఫోలియా)
 22. మాండెవిల్లా (మాండెవిల్లా జాతులు)
 23. మూన్‌ఫ్లవర్ (ఇపోమియా ఆల్బా)
 24. ఫిలోడెండ్రాన్ (ఫిలోడెండ్రాన్ జాతులు)
 25. బంగాళదుంప వైన్ (సోలనం జాస్మినోయిడ్స్)
 26. స్టార్ జాస్మిన్ (ట్రాచెలోస్పెర్మ్ జాస్మినోయిడ్స్)
 27. చిలగడదుంప వైన్ (ఇపోమియా బటాటాస్)
 28. ట్రంపెట్ వైన్ (క్యాంప్సిస్ జాతులు)
 29. వర్జీనియా లత (పార్థెనోసిసస్ క్విన్క్యూఫోలియా)
 30. విస్టేరియా (విస్టేరియా జాతులు)
 31. పసుపు జాస్మిన్ (జెల్సేమియం సెమ్పర్‌వైరెన్స్)
 32. క్రీపింగ్ ఫిగ్ (ఫికస్ పుమిలా)
 33. క్రీపింగ్ జెన్నీ (లిసిమాచియా నమ్ములేరియా)
 34. క్రీపింగ్ ఫ్లోక్స్ (ఫ్లోక్స్ సుబులాటా)
 35. క్రీపింగ్ థైమ్ (థైమస్ సెర్పిలమ్)
 36. పెరివింకిల్ (విన్కా మైనర్)
 37. అల్జీరియన్ ఐవీ (హెడెరా కానరియెన్సిస్)
 38. ఇంగ్లీష్ ఐవీ (హెడెరా హెలిక్స్)
 39. హనీసకేల్ (లోనిసెరా జాతులు)
 40. మాండెవిల్లా (మాండెవిల్లా జాతులు)
 41. పాషన్ ఫ్లవర్ (పాసిఫ్లోరా జాతులు)
 42. స్టార్ జాస్మిన్ (ట్రాచెలోస్పెర్మ్ జాస్మినోయిడ్స్)
 43. చిలగడదుంప వైన్ (ఇపోమియా బటాటాస్)
 44. విన్కా (విన్కా జాతులు)
 45. విస్టేరియా (విస్టేరియా జాతులు)
 46. బోస్టన్ ఐవీ (పార్థెనోసిసస్ ట్రైకస్పిడేటా)
 47. క్రీపింగ్ ఫిగ్ (ఫికస్ పుమిలా)
 48. క్రీపింగ్ జెన్నీ (లిసిమాచియా నమ్ములేరియా)
 49. క్రీపింగ్ ఫ్లోక్స్ (ఫ్లోక్స్ సుబులాటా)
 50. క్రీపింగ్ థైమ్ (థైమస్ సెర్పిలమ్)

అనువైన లత మొక్కను ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం

మునుపటి వ్యాసం కడియం నర్సరీలో విస్తృత శ్రేణి జామ మొక్కలను విక్రయానికి కనుగొనండి

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు

* అవసరమైన ఫీల్డ్‌లు