కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

జింగోఏసి

Ginkgoaceae అనేది 11 జాతులలో 47 జీవ జాతులతో కూడిన మొక్కల కుటుంబం. ఈ చెట్లు మరియు పొదలు ప్రధానంగా చైనా, జపాన్, హిమాలయాలు మరియు ఆగ్నేయాసియాలో కనిపిస్తాయి. వారు ఇతర మొక్కల కుటుంబాల నుండి భిన్నంగా ఉంటారు