కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

మెనిస్పెర్మేసి

పుష్పించే మొక్కల కుటుంబం, మెనిస్పెర్మేసిలో అడెల్ఫియా, అనెమోప్సిస్, బేయోపోగాన్, కాపెరోనియా, చిమోనాంథస్, హెడియోటిస్ మరియు ట్రేడెస్కాంటియా జాతులు ఉన్నాయి.