కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

పోలెమోనియేసి

పోలెమోనియేసి పుష్పించే మొక్కల యొక్క నాలుగు ప్రధాన కుటుంబాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది ప్రిములా మరియు యుయోనిమస్ జాతులకు అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందింది, అయితే డెల్ఫినియం, రుబస్ మరియు కొన్ని ఇతర జాతులు కూడా ఉన్నాయి.