కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

రుయెలియా మొక్కలు

మేము కడియం నర్సరీలో పూర్తి గార్డెన్ సొల్యూషన్‌ను అందిస్తాము మరియు వినియోగదారులకు నాణ్యమైన మొక్కలు, పొదలు మరియు ఇతర అవసరమైన వస్తువులను సరఫరా చేస్తాము. మేము నర్సరీ మొక్కలను రుయెలియా మొక్కలు వంటి దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తాము మరియు విస్తృతమైన పండ్ల చెట్లు, అలంకారమైన పొదలు, హెడ్జింగ్ మరియు గార్డెన్ సామాగ్రిని కూడా అందిస్తాము.