కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

విన్కా రోజా డ్వార్ఫ్ మిశ్రమ విత్తనాలు (100 విత్తనాల ప్యాక్)

( Plant Orders )

  • Discover High-Quality Plants from Around the India with Kadiam Nursery
  • Kadiam Nursery: Your Premier Destination for Wholesale Plant Orders
  • Minimum purchase order: 50,000 for AP Telangana; 1,00,000+ for other states.
  • Vehicle Arrangement for Plant Transport: No Courier Service Available
  • Global Shipping Made Easy with Kadiam Nursery: Order Your Favorite Plants Today

Please Note: Plant Variations May Occur Due to Natural Factors - Trust Kadiam Nursery for Reliable Quality.

అసలు ధర Rs. 50.00
ప్రస్తుత ధర Rs. 40.00

సదా బహార్ ఒక వేసవి కాలం పుష్పం, ఇది శాశ్వతంగా కూడా జీవించగలదు

రాత్రి ఉష్ణోగ్రత 25-30 ° C ఉన్నప్పుడు విత్తండి
మొక్క ఎత్తు: 30 సెం.మీ
పువ్వు పరిమాణం: 4-5 సెం.మీ
నాటడం దూరం: 30 సెం.మీ
వీటికి ఉత్తమమైనది: బెడ్ విత్తడం/కుండలు
విత్తే విధానం: మొలక