కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

వయోలేసి

1,000 కంటే ఎక్కువ జాతుల మొక్కలతో, వయోలేసి కుటుంబం అతిపెద్ద మొక్కల కుటుంబాలలో ఒకటి. ఆరు ఖండాలలో విస్తరించి ఉన్న ఈ విభిన్న మొక్కల సమూహంలో కాఫీ, టీ మరియు కివి పండు వంటి అనేక ప్రసిద్ధ ఆహార పంటలు ఉన్నాయి.