కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

బీట్‌రూట్ కూరగాయల విత్తనాలు (50 గింజల ప్యాక్)

( Plant Orders )

 • Discover High-Quality Plants from Around the India with Kadiam Nursery
 • Kadiam Nursery: Your Premier Destination for Wholesale Plant Orders
 • Minimum Order of 50 Plants Required for Each Plant Variety
 • Vehicle Arrangement for Plant Transport: No Courier Service Available
 • Global Shipping Made Easy with Kadiam Nursery: Order Your Favorite Plants Today

Please Note: Plant Variations May Occur Due to Natural Factors - Trust Kadiam Nursery for Reliable Quality.

అసలు ధర Rs. 99.00
ప్రస్తుత ధర Rs. 89.00

బీట్‌రూట్ (చుకందర్) శీతాకాలపు కూరగాయ.

రాత్రి ఉష్ణోగ్రత 20-25°C ఉన్నప్పుడు విత్తండి
మొక్క ఎత్తు: 35 సెం.మీ
రూట్ పరిమాణం: 7-9 సెం.మీ
నాటడం దూరం: 30 సెం.మీ
దీనికి ఉత్తమమైనది: బెడ్ విత్తడం
విత్తే విధానం: నేరుగా విత్తడం

  • Hi there

   Welcome Guest
   We typically reply within minutes
   James
   Hello! James here from Support team,this is sample text. Original text will display as per app dashboard settings