కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

క్యాబేజీ కూరగాయల విత్తనాలు (100 ప్యాక్)

( Plant Orders )

  • Discover High-Quality Plants from Around the India with Kadiam Nursery
  • Kadiam Nursery: Your Premier Destination for Wholesale Plant Orders
  • Minimum purchase order: 50,000 for AP Telangana; 1,00,000+ for other states.
  • Vehicle Arrangement for Plant Transport: No Courier Service Available
  • Global Shipping Made Easy with Kadiam Nursery: Order Your Favorite Plants Today

Please Note: Plant Variations May Occur Due to Natural Factors - Trust Kadiam Nursery for Reliable Quality.

అసలు ధర Rs. 99.00
ప్రస్తుత ధర Rs. 89.00

బాల్ ఆకారంలో 1.2 కిలోల తల, ప్రారంభంలో ఫలాలు కాస్తాయి క్యాబేజీ శీతాకాలపు పంట

రాత్రి ఉష్ణోగ్రత 20-25 ° C ఉన్నప్పుడు విత్తండి
మొక్క ఎత్తు: 30 సెం.మీ
పండు పరిమాణం: 12-17 సెం.మీ
నాటడం దూరం: 40 సెం.మీ
దీనికి ఉత్తమమైనది: బెడ్ విత్తడం
విత్తే విధానం: మొలక
పరిపక్వత: నాటిన 50 రోజుల తర్వాత